Serwis foto - Kopia - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Serwis foto - Kopia

Galerie > Galerie43
W dniach od 7 do 9 kwietnia 2017 r. dzieci i młodzież niesłysząca z Warszawy, Kalisza, Szczecina, Sławna, Katowic, Lublina i Bydgoszczy  spotkała się w naszym Ośrodku na XV Ogólnopolskim Konkursie Odczytywania Mowy z Ust dla Uczniów Szkół Podstawowych i III Ogólnopolskim Konkursie Odczytywania Mowy z Ust dla Uczniów Gimnazjów. Hasła przewodnie tej rywalizacji to: „Skarby podkarpackich lasów” oraz „Najpiękniejsze miejsca Podkarpacia”.
Celem imprezy było likwidowanie barier komunikacyjnych niesłyszących związanych z odbiorem i przekazywaniem informacji bez pośrednictwa tłumacza, rozwój niezależnego myślenia i rozwiązywania problemów, nabywanie społecznych i emocjonalnych kompetencji. Dodatkowym walorem konkursu była popularyzacja regionu Podkarpacia.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU GRATULUJEMY UMIEJĘTNOŚCI!
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego